Toimihenkilöarkistoyhdistyksen perustamisesta 30 vuotta

20.3.2017

Toimihenkilöarkistoa ylläpitävä Toimihenkilöarkistoyhdistys ry täytti hiljattain 30 vuotta. Yhdistys perustettiin Finlandiatalossa 11.3.1987. Sen perustajajäseniä olivat TVK, Akava ja STTK, jotka löysivät uuden yhteistyön arkistoinnin alueella.

Ajatus toimihenkilöjärjestöjen yhteisestä arkistosta heräsi jo 1970-luvun loppupuolella, mutta se konkretisoitui Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton (TJS) aloitteesta 1980-luvun puolivälissä. Toimihenkilöjärjestöissä huolestuttiin korvaamattoman arvokkaan arkistoaineiston häviämisestä. Järjestöjen yhteiskunnallisen merkityksen kasvaessa huomattiin, että niiden tuottamalla arkistoaineistoilla on myös tutkimuksellista merkitystä. Monen järjestön toiminta oli alkanut jo 1800-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosina. Järjestöille tuli kiire pelastaa arvokkaita aineistoja tuleville sukupolville.

Toimihenkilöarkistoyhdistyksen tarkoituksena on kehittää toimihenkilöjärjestöjen arkistointia ja edistää arkiston alaan liittyvää tutkimustoimintaa. Toimihenkilöarkisto aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 1988 alussa, ja se on valtionapua saava yksityinen keskusarkisto. Toimintaa valvoo Kansallisarkisto. TVK:n lakkauduttua arkistoyhdistyksen jäseniä ovat edelleen Akava ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.