Hallinto

Toimihenkilöarkiston taustaorganisaatio on Toimihenkilöarkistoyhdistys ry. Sen jäseniä ovat Akava r.y. ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää toimihenkilöjärjestöjen arkistointia ja edistää arkiston alaan liittyvää tutkimustoimintaa. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous ja toimintaa johtaa hallitus.

Toimihenkilöarkiston toimintaa määrittävät ja ohjaavat Toimihenkilöarkistoyhdistyksen sopimuskirja ja säännöt, Toimihenkilöarkiston ohjesääntö,  yhdistyslaki (503/1989) ja laki yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006). Lisäksi valtionavun saamisen edellytyksenä on, että arkistossa noudatetaan valtionapulakia (688/2001).

 

Toimihenkilöarkistoyhdistyksen hallitus 2018-2020:

                         Jäsen           Varajäsen

puheenjohtaja

 Pekka Silkosuo

(Hanna Hirvonen)

Akava

 

 Erkki Lavonsalo

(Tiina Laurila)

STTK

 

 Jaana Ignatius

(Minna Ylimaunu)

Akava

 

 Tuovi Kuisma

(Sari Äikäs)

STTK

 

 Erica Pettersson

(Marja Töytäri)

STTK

 

 Olli Niemi

(Ville-Veikko Rantamaula)

Akava

 

Toimihenkilökeskusjärjestöjen puheenjohtajat Raimo Lehtinen (Akava), Matti Kinnunen (TVK) ja Jorma Reini (STTK, puhumassa) Toimihenkilöarkistoyhdistyksen perustamiskokouksessa Finlandiatalossa 11.3.1987.
Kuva: Stig Nordvik, Toimihenkilöarkisto
PDF-tiedostoTHA_Strategia_2018-2019.pdf (269 kB)
Arkiston vuosittaisen toiminnan linjauksia ohjaa strategia-asiakirja, joka on keskeinen ja jatkuvasti ylläpidettävä asiakirja toiminnan kehittämisessä. Strategia hyväksytään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimihenkilöarkiston strategia vuosille 2018-2019 on hyväksytty vuosikokouksessa 25.4.2017.
PDF-tiedosto2012_THA_saannot.pdf (1.5 MB)
Toimihenkilöarkistoyhdistyksen toiminnan tarkoitusta ja laatua sekä hallintoa säätelevät 22.2.2012 Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt.
PDF-tiedostoToimihenkiloarkisto_ohjesaanto_2006.pdf (1.3 MB)
Toimihenkilöarkiston käytännön arkistotoimintaa ohjaava 9.11.2006 hyväksytty ohjesääntö.

 

Toimihenkilöarkistoyhdistys ry

Elimäenkatu 9 B, 005100 Helsinki