Tjänstemannaarkivet

Tjänstemannaarkivet (det enda officiella namnet är det finska Toimihenkilöarkisto) fungerar som slutarkiv för tjänstemannafackens organisationer. Verksamheten påbörjades år 1988. För sin veksamhet erhåller arkivet statsstöd.

Den högsta beslutanderätten har föreningens årsmöte och som verkställande organ fungerar en styrelse av Toimihenkilöarkistoyhdistys ry. Föreningens medlemmar är centralorganisationerna Akava och Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Föreningen har som mål att utveckla tjänstemannaorganisationernas arkivfunktion och främja forskning som är knuten till arkiv. Det är för detta mål föreningen upprätthåller Tjänstemannaarkivet.

Både Akavas, STTKs och TOCs centralorganisatiners -liksom också många medlemsorganisatiners - arkiv finns tillgängliga för forskning vid Tjänstemannaarkivet. Materialet kommer från cirka tusen organisationer och omfattar cirka 2500 hm. Tidsmässigt täcker handlingarna de senaste hundra åren.