Palvelut toimihenkilöjärjestöille

 

Arkistojen säilytys


Toimihenkilöarkisto ottaa vastaan ja säilyttää toimihenkilöammattijärjestöjen pysyvästi säilytettävää arkistomateriaalia ja luottamus- ja toimihenkilöiden arkistoaineistoa. Yli kaksikymmentä vuotta vanhan aineiston säilytys on maksutonta.

Toimihenkilöarkistoon ei pääsääntöisesti ei oteta vastaan aktiivikäytössä olevaa aineistoa. Toimivien järjestöjen kohdalla raja on 10 vuotta. Aikarajaus ei koske:
- tuhoutumisvaarassa olevia arkistoja
- lakkautettujen yhteisöjen arkistoja
- sähkösyntyisiä aineistoja
- kuolleiden henkilöiden henkilöarkistoja
- harkinnan mukaan järjestö- ja henkilöarkistoja silloin, kun arkistonmuodostaja itse luovuttaa aineistonsa
- nykypäivän dokumentoinnin myötä kertyvää aineistoa

Arkistoaineistot vastaanotetaan pääsääntöisesti luovutuksina, joissa omistusoikeus siirtyy Toimihenkilöarkistolle. Luovutuksista laaditaan vastaanottotodistus tai luovutussopimus.

 

Koulutus

 

Toimihenkilöarkisto järjestää "räätälöityä" arkistokoulutusta akavalaisille, STTK:laisille ja muille järjestöille. Arkistosta voi tilata myös omia lyhyitä koulutustilaisuuksia. Niiden sisällöt suunnitellaan tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kuluista sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

Toimihenkilöarkisto pitää nelituntisia arkistoinnin peruskursseja yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa. Kurssit on tarkoitettu akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen toimi- ja luottamushenkilöille. Ne ovat hyödyksi kaikille, jotka tuottavat asiakirjoja, haluavat pitää tiedot löydettävissä, vastaavat arkistosta tai hoitavat arkistoa.

Kouluttajina toimivat asiakirjahallinnon ja arkistoalan ammattilaiset Toimihenkilöarkistosta. Kursseilla käsitellään mm. sitä, mikä on järjestön arkisto, miten se muodostuu, mitä asiakirjoja säilytetään ja mitä voi heittää pois, materiaalien arkistokelpoisuutta ja sitä, miten asiakirjat säilytetään. Kurssien tiedot ja ilmoittautumislomake ovat TJS-opintokeskuksen kotisivuilla.

 

Konsultointi


Toimihenkilöarkisto neuvoo ja opastaa toimihenkilöjärjestöjä arkistoaineistojen hoidossa, järjestämisessä ja säilyttämisessä ja asiakirjahallinnan suunnittelussa.

Koulutus ja konsultointi ovat maksullisia. Lisätietoja antaa arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi.

Toimihenkilöarkisto ja sen henkilökunta eivät ole vastuussa antamiensa neuvojen, ohjeiden ja palveluiden mahdollisesta käytöstä seuraamuksineen.