Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020.

Tämä seloste koskee verkkosivuja: www.th-arkisto.fi (th-arkisto.fi)

Verkkosivut on julkaistu alkuperäisessä muodossaan 9.11.2012.

 

Verkkosivujen saavutettavuuden tila

Verkkosivujen saavutettavuus perustuu itsearvioon ja ilmaisilla testausohjelmilla suoritettuihin tarkastuksiin. Toimihenkilöarkiston verkkosisältö ei ole vielä vaatimusten mukainen.

 

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen (noudattaa noin 84% vaatimuksista). Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan sitä mukaan, kun niitä saadaan tunnistettua, ja kun resurssimme sen mahdollistavat.

 

Toimihenkilöarkiston verkkosivustot eivät testausohjelmista saatujen raporttien mukaan vielä ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen alla lueteltujen verkkosisältöjen osalta:

 

- Kaikella ei-tekstuaalisella sisällöllä ei ole tekstivastinetta, joka kuvaa sen sisältöä.

(1. Havaittava, 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

 

- Tekstin värin ja taustavärin kontrasti ei ole riittävä.

(1. Havaittava, 1.4.3 Kontrasti (minimi))

 

- Linkki toiseen sijaintiin sivulla on läsnä, mutta sillä ei ole vastaavaa kohdetta.

(2. Hallittava, 2.1.1 Näppäimistö)

 

- Kaikki toiminnallisuus ei ole käytettävissä näppäimistöllä.

(2. Hallittava, 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

 

- Linkkiteksti ei kuvaa, mihin sivulle linkki vie, tai mitä linkistä tapahtuu.

(2. Hallittava, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

 

- Sivustoilta ei löydy kelvollista tunnistetta lomakekentille.

(3. Ymmärrettävä, 3.3.2 Syöte)

 

Verkkosivuille linkittyvä Sähköinen arkisto eli YKSA3 aineistojen hallintajärjestelmä sisältää ei saavutettavia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet on tuotettu osin ennen 23.9.2019.

Verkkosivuilla ja Sähköisessä arkistossa on kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiä, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon. Lisäksi sivuilla voi olla myös muita sisältöjä ja linkkejä, jotka eivät täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia.

 

Kohtuuton rasite

Toimihenkilöarkiston pyrkii tulevaisuudessa täyttämään verkkopalveluiden osalta kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Verkkopalveluja on tehty jo noin 20 vuotta omin pienin resurssein, josta suurin osa rakennettu ennen tietoa digipalvelulain vaatimuksista. Tarvittaessa esimerkiksi tutkija- ja tietopalvelupyyntöjä voidaan toteuttaa asiakkaan toivomuksesta puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin paremmin saavutettavassa muodossa. Asiantila pyritään parantamaan, kun sivustoja seuraavan kerran uudistetaan.

Toimihenkilöarkisto pyrkii muuttamaan palvelujaan saavutettavammaksi 2020-luvulla, mutta verkossa olevan aineiston määrää ei ole mahdollista muuttaa nopeasti saavutettavuuden AA-tasolle. Työtä saavutettavuuden eteen tehdään jatkuvasti.

 

Saavutettavuuspalaute ja yhteystiedot

Mikäli huomasit saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme, niin kerro siitä meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Otamme saavutettavuuspalautetta vastaan osoitteeseen tha(at)th-arkisto.fi. tai puhelimitse 09 753 2650.

 

Ellet saa tyydyttävää vastausta palautteeseesi, ota yhteys valvontaviranomaiseen.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle eli Toimihenkilöarkistolle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Sähköposti: saavutettavuus(at)avi.fi

Puhelin (vaihde): 0295 016 000