Tervetuloa!

Toimihenkilöarkisto on toimihenkilöammattijärjestöjen ja niiden jäsenten yhteinen arkisto. Akavan, STTK:n ja TVK:n keskusjärjestöarkistot ja niiden monien jäsenjärjestöjen arkistot ovat Toimihenkilöarkistossa tutkijoiden käytettävissä. Asiakirjoja arkistossa on yli tuhannelta järjestöltä yhteensä noin 2700 hyllymetriä. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta, uusimmat 2010-luvulta.

Toimihenkilöarkisto aloitti toimintansa vuonna 1988. Sitä ylläpitää Toimihenkilöarkistoyhdistys, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK. Arkisto saa toimintaansa valtionapua.

Toimihenkilöarkiston logo