Rådgivning och kurser

Tjänstemannaarkivet ger råd och hjälper Akavas och STTKs medlemsorganisationer med arkivhantering, ordning och förvaring av arkivmaterial samt planering av dokumentförvaltning. Kontakta oss, om du behöver råd t. ex. om vilka handlingar i fackföreningens arkiv som ska bevaras eller gallras, hur materialet ska ordnas eller vad man ska beakta med elektronisk förvaring.

Vi ordnar individuella konsultationsbesök och korta arkivutbildningar för medlemsorganisationerna. Konsultation och utbildningar är avgiftsbelagda och de planeras enligt beställarens behov och förväntningar.

Tjänstemannaarkivet ordnar också grundkurser i arkivhantering tillsammans med TJS Opintokeskus. Kurserna lämpar sig väl för alla som producerar handlingar, svarar för arkivfunktionen eller sköter arkivet i Akavas och STTKs medlemsorganisationer. Kurserna hålls på finska.