Sähköisten asiakirjojen luovuttaminen Toimihenkilöarkistoon

Toimihenkilöarkisto ottaa vastaan myös pieniä määriä yhdistysten sähköisiä asiakirjoja. Ne säilytetään sähköisessä arkistossamme (Yksa), joka on toteutettu yhteistyössä Disec Oy:n kanssa. 

Tällä hetkellä pystymme ottamaan vastaan ainoastaan valmiiksi seulottua ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen sopivassa tiedostomuodossa olevaa arkistoaineistoa. 

Kun suunnittelet sähköistä arkistointia tai sähköisen aineiston luovuttamista arkistoon, voit aluksi tutustua yksityisten keskusarkistojen yhteisesti laatimaan sähköisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin ohjeeseen: 

Tarkemmat ohjeet sähköisille asiakirjoille asetetuista vaatimuksista ja niiden siirrosta Toimihenkilöarkistoon löytyvät oheisesta tiedostosta:

Käytännön ohjeet arkistonluovuttajalle

  • Kun alat suunnitella sähköistä säilyttämistä tai asiakirjojen skannaamista, ota yhteys Toimihenkilöarkistoon.
  • Noudata arkistosta saamiasi ohjeita ja sovittuja toimintatapoja.
  • Myös sähköisen aineiston siirtämisestä Toimihenkilöarkistoon on tehtävä sopimus ja luovutuspäätös.
  • Luovuttaja maksaa siirron kustannukset.
  • Alle 20 vuotta vanhan sähköisen aineiston säilytyksestä peritään maksu. Hinta on 10 euroa/gigatavu/vuosi.

Lisätietoja antaa Toimihenkilöarkiston henkilökunta.

Arkistomakasiini. Kuvituskuva.