Digitoidut aineistot

Olemme koonneet alle pikalinkkejä sähköisesti saatavilla oleviin ja vapaasti käytettävissä oleviin aineistokokonaisuuksiin. Linkit avautuvat Yksa-palveluun. Yksassa pdf-muotoiset asiakirjat saat esiin oikealla näkyvää Lataa-kuvaketta klikkaamalla, jolloin tiedosto aukeaa uuteen selainikkunaan. Tutustu vapaasti!Digiaineistoja sisältävät arkistonmuodostajat:


Henkisen Työn Yhtymä:

Pöytäkirjat (1922-1944) ja Toimintakertomukset (1923-1944)

Katajanokan Upseerikerho:

Jatkosodan joukko osastojen merkkien kuvat.

Toimihenkilöarkistossa olevan Katajanokan Upseerikerhon arkistossa on yli sata maalattua kuvataulua joukko-osastojen merkeistä. Vuonna 1954 kapteeni V. Salokangas myi Maj Nurmelalle 85 merkkien kuvaa 32000 markan hinnalla. Nurmela lahjoitti ne Katajanokan Upseerikerholle, joka puolestaan luovutti ne vuonna 2011 Toimihenkilöarkistoon muun arkistonsa mukana. Kuvat on digitoinut sotahistorian harrastaja Jari Nykänen. Merkkien suunnittelijoista ei ole tietoja.

Kotitalousopettajien liitto:

Pöytäkirjat  (1918-1959) ja kursseihin ja neuvottelupäiviin liittyvät asiakirjat (1932-1943)

Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KAL ry:n, STS/KAL järjestökokonaisuuden sekä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n toimintakertomuksia voi tutkia käyttäjätunnuksella. Lisätietoja Toimihenkilöarkiston henkilökunnalta.

Lastentarhanopettajaliitto LTOL:

Toimintakertomukset (1948-1978)

Suomen Lastentarhanopettajaliitto perustettiin Tampereella 29.3.1948 jatkamaan vuonna 1919 perustetun Suomen Lastentarhanopettaja-yhdistyksen toimintaa. Vuodesta 2019 alkaen liitto on toiminut nimellä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry ja se on Akavan ja OAJ:n jäsen. Toimintakertomukset on digitoitu mikrofilmeiltä. 

Päällystöliitto:

Toimintakertomukset (1929-1991).

Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Se perustettiin vuonna 1929 nimellä Suomen Aliupseeriliitto. Liiton nimi muutettiin Toimiupseeriliitoksi vuonna 1974 ja nykyinen nimi, Päällystöliitto, otettiin käyttöön vuonna 1989. Toimintakertomukset on digitoitu mikrofilmeiltä.

Suomen Kirjaltajain Apuyhdistys SKAY:

pöytäkirjat (1894-1938), toimintakertomukset (1893-1909, 1919-1937), historiikit (1897, 1937) ja säännöt (1866).

Vuonna 1867 perustettu Finska Typografernas Understödsförening eli Suomen Kirjaltajain apuyhdistys on Toimihenkilöarkiston vanhin arkistonmuodostaja. Asiakirjat digitoitiin vuoden 2020 digiprojektissa. Vuoden 1918 ja sitä vanhemmat aineistot ovat vapaasti tutkittavissa, tuoreempia pääset tarkastelemaan käyttäjätunnuksilla. 

Suomen Lastentarhanopettajayhdistys:

Pöytäkirjat (1919-1948), toimintakertomukset (1920-1947), lastentarhan ja seimen suunnitteluasiakirjat (1916-1924).

Vuonna 1919 perustettu yhdistys ajoi lastentarhojen ja lastentarhanopettajien asemaa. Yhdistys oli vuonna 1948 perustetun Lastentarhanopettajaliiton edeltäjä.

Suomen Teknillinen Seura STS:

Toimintakertomukset (1931-1972)

Aik. Suomenkielisten Teknikkojen Seura (STS), perustettu 17.3.1896. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n edeltäjä. Toimintakertomukset 1973-1988 tutkittavissa kirjautuneille käyttäjille.

Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto:

Toimintakertomukset (1949-1998)

Liitto toimi vuosina 1917-2001. Se oli yksi vuonna 2001 perustetun Toimihenkilöunionin perustajajärjestöistä. Liiton toimintakertomukset on digitoitu mikrofilmeiltä.

Teknisten Liitto: 

Toimintakertomukset (1962-1994) sekä valokuvat.

Työnjohtajien ja Teknillisten Toimihenkilöiden Liitto perustettiin vuonna 1953, kun sen edeltäjät, Teknillisten Toimihenkilöiden Liitto ja Suomen Työnjohtajaliitto yhdistyivät. Vuonna 1965 nimeksi vaihtui Teknisten Liitto. Liitto muodosti STL:n, RAL:n JA STAF:n kanssa Toimihenkilöunionin  vuonna 2001. Toimintaa jatkaa ammattiliitto PRO. Liiton toimintakertomukset on digitoitu mikrofilmeiltä. Laajaa arkistoa järjestetään parhaillaan.

Teleliitto:

Pöytäkirjat (1917-1951), toimintakertomukset 1917-1975 sekä sähkötyskilpailujen säännöt (1920-luku-1975).

Suomen Lennätinvirkamiesliitto, vuodesta 1967 alkaen Teleliitto, toimi vuosina 1917-1978. Liitto pyrki etenkin alkuvuosinaan edistämään lennätinvirkamiesten työoloja ja erityisesti kohentamaan alhaisia palkkoja. Varsinkin liiton vuosikertomukset ovat samalla kiehtovia ja välillä hyvinkin yksityiskohtaisia aikalaiskuvauksia virkamiesten työoloista ja poliittisesta ilmapiiristä läpi Suomen sotavuosien.

Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK

Toimintakertomukset  (1944-1991)

Virkamiesliitto:

Pöytäkirjasidokset (1917-1939), vuosikertomukset (1922-1990), valokuvat.

Vuosina 1917-1991 toiminut Virkamiesliitto (VL) oli valtion palveluksessa olevan henkilöstön ammatillisten järjestöjen keskusliitto. Arkisto sisältää digitoinnit pöytäkirjasidoksista vuoteen 1939 saakka, mikrofilmeiltä digitoidut vuosikertomukset sekä otoksen valokuvia, joista osa on vapaasti katseltavissa.

Ympäristöhallinnon Korkeakoulutekniset YKT ry:n asiakirjoja voi tutkia käyttäjätunnuksella. Lisätietoja Toimihenkilöarkiston henkilökunnalta.