Välkommen till Tjänstemannaarkivet!

Tjänstemannaarkivet är det gemensamma arkivet för tjänstemannaorganisationer och deras medlemmar. Vi bevarar, ordnar, beskriver, tillgängliggör och främjar forskning i tjänstemannaföreningarnas och tjänstemannarörelsens arkivmaterial.

På Tjänstemannaarkivet kan du hitta och forska i arkivmaterial från centralorganisationerna Akava, STTK och TOC, deras medlemsförbund och lokalföreningar samt andra tjänstemannaorganisationer och enskilda personer. I våra samlingar finns 2,7 hyllkilometer handlingar från över 1200 arkivbildare. De äldsta handlingar daterar sig från 1860-talet och de nyaste från 2010-talet.

Tjänstemannaarkivet började sin verksamhet år 1988. Arkivet upprätthålls av föreningen Toimihenkilöarkistoyhdistys ry vars medlemmar är centralorganisationerna Akava och STTK. För sin verksamhet erhåller Tjänstemannaarkivet stadsbidrag. Arkivets officiella namn är det finska Toimihenkilöarkisto.

Forskarsalen på Tjänstemannaarkivet. Elimäkigatan 9, Helsingfors.