Forskning

Tjänstemannaarkivet är öppet för alla forskare, som önskar hitta källor till tjänstemannaorganisationernas och tjänstemannayrkens historia. Största delen av våra samlingar kan användas fritt antingen på vårt digitalarkiv eller i pappersform i vår forskarsal.

Tillgång till vissa handlingar är begränsad på grund av dataskydd eller andra sekretessföreskrifter. Då behöver du tillstånd för att forska i sådant material. Kontakta vår forskarservice för närmare informationer.

De flesta handlingarna i våra samlingar finns i pappersform och kan användas i vår forskarsal. Forskarsalen är öppen från tisdag till fredag kl. 8:30 – 16:00. Information om vad som finns i våra arkiv (arkivförteckningar) hittar du i vårt digitalarkiv. Vår personal hjälper dig också gärna med att hitta källor till din forskning.

Det är möjligt att fjärrlåna arkivdokument till Riksarkivets verksamhetsställen, universitetsbiblioteken och andra privata centralarkiv i Finland. Kontakta oss för att få mer information om fjärrlånservicet och -kostnaderna.

I vår forskarsal finns ett referensbibliotek med inriktning mot tjänstemannaorganisationernas historia. Här kan du hitta till exempel organisationshistoriker och böcker om arbetslivets och fackföreningsrörelsens historia. Vi kan tyvärr inte låna ut böcker till hemlån.

Forskalsalen och referensbiblioteket på Tjänstemannaarkivet.