Arkivleveranser

På Tjänstemannaarkivet tar vi emot och bevarar arkivmaterial från Akava och STTK samt deras medlemsförbund och lokalföreningar. Vi tar också emot material från organisationernas förtroendemän och funktionärer.

Om du planerar en arkivöverlåtelse till oss, kontakta oss i god tid för närmare instruktioner.

Om arkivmaterialet är äldre än tjugo år, tar vi det emot kostnadsfritt. Vill du överlåta oss nyare arkivhandlingar, är förvaringsavgiften för dem 100 euro / år / hyllmeter. Om organisationen har upphört med sin verksamhet, tar vi materialet gratis emot utan tidsbegränsningar.

För arkivöverlåtelse behöver vi ett överlåtelsebeslut (ett överlåtelsebrev eller prokollutdrag) från överlåtaren. Dessutom gör vi ett överlåtelseavtal (utkast finns här, men tyvärr bara på finska).

Överlåtelsebeslutet kan du formulera fritt, men det borde innehålla de här uppgifterna:

  • beslut om överlåtelse av arkivmaterialet till Tjänstemannaarkivet
  • information om arkivmaterialets gränsår
  • eventuella begränsningar vid användandet samt information om vem som beviljar forskningstillstånd

Överlåtaren ordnar och betalar själv arkivleveransen. Om du skickar arkivmaterialet per post, se till att det levereras ända fram till Tjänstemannaarkivet.

Vi tar också emot digitalt material. Kontakta oss för mer information.

Mer information om vilka handlingar du kan leverera oss och andra praktiska råd kan du hitta på vår finska sida - eller fråga vår personal!

Kuvituskuva: paperipinot.