Palvelut

Toimihenkilöarkisto palvelee sekä toimihenkilöjärjestöjä että kaikkia näistä järjestöistä kiinnostuneita tutkijoita. Tärkeimmät palvelumme  ovat arkistojen säilytys ja järjestäminen sekä niihin kohdistuva tutkija- ja tietopalvelu. Lisäksi koulutamme ja opastamme toimihenkilöjärjestöjä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin suunnittelussa. Arkistoaineistojen hoitamisessa, järjestämisessä ja luetteloinnissa noudatetaan Kansallisarkiston ohjeita ja suosituksia.

Pientä yhdistysarkistoa järjestetään work shopissa Toimihenkilöarkistossa.
Kuva: Toimihenkilöarkisto