Hallinto

Toimihenkilöarkiston taustaorganisaatio on Toimihenkilöarkistoyhdistys ry. Sen jäseniä ovat Akava r.y. ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää toimihenkilöjärjestöjen arkistointia ja edistää arkiston alaan liittyvää tutkimustoimintaa. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous ja toimintaa johtaa hallitus.

Toimihenkilöarkiston toimintaa määrittävät ja ohjaavat Toimihenkilöarkistoyhdistyksen sopimuskirja ja säännöt, Toimihenkilöarkiston ohjesääntö,  yhdistyslaki (503/1989) ja laki yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006). Lisäksi valtionavun saamisen edellytyksenä on, että arkistossa noudatetaan valtionapulakia (688/2001).

Toimihenkilökeskusjärjestöjen puheenjohtajat Raimo Lehtinen (Akava), Matti Kinnunen (TVK) ja Jorma Reini (STTK, puhumassa) Toimihenkilöarkistoyhdistyksen perustamiskokouksessa Finlandiatalossa 11.3.1987. Kuva: Stig Nordvik, Toimihenkilöarkisto.

Toimihenkilöarkistoyhdistyksen hallitus 2020-2022:

JäsenVarajäsenLiitto

 Jaana Ignatius

puheenjohtaja

 Minna YlimaunuAkava

 Erkki Lavonsalo

varapuheenjohtaja

 (Tiina Laurila)STTK
 Hanna Hirvonen
Akava
 Tuovi Kuisma  (Sari Äikäs)STTK
 Marja Töytäri (Janne Räsänen)STTK
 Olli Niemi (Tomi Kouva)Akava
  • 2012_THA_saannot.pdf 1 MB
    Toimihenkilöarkistoyhdistyksen toiminnan tarkoitusta ja laatua sekä hallintoa säätelevät 22.2.2012 Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt.
  • Toimihenkiloarkisto_ohjesaanto_2006.pdf 1 MB
    Toimihenkilöarkiston käytännön arkistotoimintaa ohjaava 9.11.2006 hyväksytty ohjesääntö.
  • THA_strategia-asiakirja_2020-2024_lopullinen.pdf 141 KB
    Toimihenkilöarkiston toimintaa ja linjauksia ohjaava strategia-asiakirja vuosille 2020-2024. Hyväksytty Toimihenkilöarkistoyhdistyksen vuosikokouksessa 29.4.2020. Strategia hyväksyttiin aikaisemmista vuosista poiketen neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Toimihenkilöarkistoyhdistys ry · Elimäenkatu 9 B, 005100 Helsinki