Våra samlingar

På Tjänstemannaarkivet kan du hitta källmaterial till forskning om tjänstemannaorganisationernas och -professionernas, tjänstemannarörelsens och arbetslivets historia. Vi har mer än 2.700 hyllmeter arkivmaterial från 1860-talet fram till idag. Materialet kommer från över 1200 arkivbildare – det vill säga föreningar, organisationer och personer – och innehåller t. ex. protokoll, brevväxling, verksamhetsberättelser, fotografier, tidskrift och andra trycksaker.

Hos oss kan du forska i arkivmaterial från olika tjänstemannafackförbunden, t. ex. arkitekternas, bibliotekariernas, juristernas, lärarnas, banktjänstemännens, sjukskötarnas, teknikernas, officerarnas och stats- och kommunaltjänstemännens föreningar. Arkiven från centralorganisationerna Akava, STTK och TOC är också öppna för forskning här på Tjänstemannaarkivet. Dessutom har vi arkivmaterial från enskilda personer som har arbetat med eller påverkat tjänstemannarörelsen.

På vårt digitalarkiv kan du hitta närmare information om vårt arkivbestånd och söka i arkivförteckningarna.

De flesta handlingarna är på finska, men vi har även material från svenskspråkiga och tvåspråkiga föreningar. Hos oss kan du också hitta information om nordiskt och internationellt samarbete mellan tjänstemannaorganisationerna. Arkiven från de nordiska samarbetsorganisationerna Nordiska Akademikerrådet och Nordiska Lärarrådet är tillgängliga på Tjänstemannaarkivet.

I våra samlingar har vi också över 300.000 fotografier samt affischer och andra trycksaker, ljud och minnesinsamlingar. En del av fotografier och dokument har digitaliserats och finns tillgängliga på vårt digitalarkiv.


Foton ur våra samlingar