Toimihenkilöammattien tasa-arvotyöstä on julkaistu raportti

18.11.2016

Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä -raportti käsittelee toimihenkilöliikkeen tasa-arvotyön toimintatapoihin ja rakenteisiin liittyviä näkökulmia ja mielikuvia.

Kyseessä on toimihenkilöliikkeen historiahankkeen loppuraportti, jonka tarkasteluajanjakso ulottuu 1960-luvulta 2010-luvulle. Hankkeen tutkijoina ja tutkimusraportin kirjoittajina ovat toimineet sosiologian ja arjen historian dosentti Anu-Hanna Anttila Turun yliopistosta sekä Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Ilkka Levä Helsingin yliopistosta.

 

Hankkeesta ja raportista voi lukea lisää STTK:n sivuilta.

 

Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkkilöliikkeessä -raportti (pdf)