Suomen Musiikinopettajain Liitto ry:n aineiston järjestäminen valmistunut

29.1.2019

Suomen Musiikinopettajain Liitto ry:n (SMOL ry) aineistoa on nyt tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käytettävissä kaikkiaan 6,88 hyllymetriä. Aineisto koostuu pääosin kokouspöytäkirjoista ja kirjeistöstä.

Aineistoon voi tutustua oheisesta linkistä:

https://yksa.darchive.fi/YKSA3/public/archive/THA/Archive.action?resource.uri=https://yksa.mikkeliamk.fi/resources/recordsCreator/130814517005600/YAM100201&ref=results&prevSearch=1

Aineisto on valtaosin vapaasti tutkittavissa. Poikkeuksia ovat kuitenkin vuoden 1993 ja sitä nuoremmat hallituksen pöytäkirjat, joihin lupa annetaan erikseen liitolta sekä sarjan Ba jäsenluettelot, joihin luvan myöntää arkistonjohtaja. Ulkomaisesta kirjeistöstä löytyy kirjeitä mm. norjan ja ruotsin kielellä. Arkisto sisältää hyvässä kunnossa säilyneitä sidottuja numeroita Rondo-musiikkilehdestä vuosilta 1969-2000 (pois lukien vuodet 1973-1975).

Nykyisin Opetusalan Ammattijärjestöön (OAJ) kuuluva SMOL on perustettiin vuonna 1925 nimellä "Suomen Musiikkipedagogien Liitto". Liiton pääasiallisena tehtävänä on jäsentensä edunvalvonta ja musiikinopetuksen edistäminen Suomessa. SMOL:in jäsenistö koostuu pääasiassa musiikkiopistojen, konservatorioiden sekä ammattikorkeakoulujen musiikinopettajista.

Aineistoa on luovutettu vuosina 1991-1995 sekä 2017.

Lisätietoja antaa Toimihenkilöarkiston henkilökunta.