Sotilaslakimiesten arkisto on järjestetty ja tutkittavissa

4.6.2019

Sotilaslakimiehet toimivat puolustushallinnossa monipuolisissa tehtävissä lähes kaikilla oikeuden aloilla. He varmistavat puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuuden sekä selvittävät ympäristöoikeuteen, lupaprosesseihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Sotilaslakimiehet - Militärjurister ry perustettiin vuonna 1957 toimimaan Puolustusvoimissa palvelevien lakimiesten yhdyssiteenä sekä hoitamaan heidän virka-asemaansa ja palkkaukseensa liittyviä asioita.

Yhdistyksen arkisto on laajuudeltaan 0,98 hyllymetriä. Se sisältää muun muassa pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa sekä yhdistyksen laajamittaisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä kertynyttä alustus- ja esitelmäaineistoa. Arkiston luettelotietoihin voi tutustua Sähköisessä arkistossa. Aineisto on pääosin vapaasti tutkittavissa Toimihenkilöarkistossa, pois lukien henkilöjäsenyyteen liittyvät henkilötietoja sisältävät asiakirjat, jotka ovat käyttörajoitettuja.

Arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi on lisäksi kirjoittanut yhdistyksen historiaa luotaavan artikkelin Sotilaslakimiehet – puolustushallinnon sotilasjuridiikan asiantuntijoina jo yli 60 vuotta. Se julkaistiin tiedonhallinnan ja arkistoinnin erikoislehti Failin uusimmassa numerossa 2/2019.

Lisätietoja Sotilaslakimiesten arkistosta voi kysyä arkiston henkilökunnalta.