Toimihenkilöarkisto etsii kokoelmiinsa kuvia

11.12.2019

Toimihenkilöarkisto etsii kokoelmiinsa kuvia järjestöjen historiasta

Toimihenkilöarkisto tallentaa Akavan ja STTK:n sekä niihin kuuluvien järjestöjen historiaa ja asiakirjallista kulttuuriperintöä. Arkistossa säilytettävä ja loogisesti järjestelty asiakirjallinen tieto palvelee niin järjestöjä itseään kuin myös tutkijoita. Arkistoon kaivataan nyt erityisesti kuvia, jotka auttavat kertomaan eri aikakausista ja niiden ilmiöistä. Valokuvat, negatiivit, diat ja digikuvat ovat olennainen osa toimihenkilöliikkeen historiaa. Niitä voidaan käyttää mm. historiallisten tutkimusten tukena ja Toimihenkilöliikkeen museon valokuvapankissa.

Kuvien luovutuksessa askarruttaa usein tekijänoikeudet ja tietosuoja. Teknisten valokuvien osalta suoja-aika on 50 vuotta. Mikäli valokuva ylittää teoskynnyksen, on kuva tekijänoikeuden alainen 70 vuotta kuvaajan kuolemasta. Näin on kuitenkin äärimmäisen harvoissa tapauksissa. Kuvien tietosuojan osalta noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia. Toimihenkilöarkisto on yleisen edun mukainen ja yleishyödyllinen arkisto, jolla on oikeus vastaanottaa, säilyttää ja käsitellä sekä asettaa tutkijoiden käyttöön tietosuojalainsäädännön alaisia aineistoja, kuten järjestöissä ja toimihenkilöiden toimesta syntyviä kuvia. Sillä on myös oikeus antaa kuvia mm. historiallisen ja tieteellisen tutkimuksen sekä näyttelyiden lähteiksi. Kuvia käytettäessä otetaan aina huomioon yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö.

Kun järjestö ja toimihenkilö luovuttaa kuvia Toimihenkilöarkistoon ja Toimihenkilöliikkeen museon käyttöön, tulisi niissä mainita kuvausaika, -paikka, -tapahtuma, tietoja mahdollisesti kuvissa esiintyvistä henkilöistä sekä kuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Jos kaikkia tietoja ei ole, voi kuvan silti luovuttaa. Ota kuitenkin yhteyttä Toimihenkilöarkistoon ennen kuvien luovuttamista. Toimihenkilöarkiston asiantuntijat hoitavat arkistoinnin kansallisissa muistiorganisaatioissa vakiintuneiden lakien, säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja antaa Toimihenkilöarkiston henkilökunta: Arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi ja tutkijat Anna-Maria Kangastus sekä Anna Kemppinen, etunimi.sukunimi(at)th-arkisto.fi