Pirkko Kilpiön ja Bärbi Lutherin henkilöarkistot järjestetty

10.3.2020

Kansainvälisen naistenpäivän tietämillä lisättiin Toimihenkilöarkistoon kaksi uutta henkilöarkistoa: Pirkko Kilpiö ja Bärbi Luther. Molemmat erotettiin Suomen Toimintaterapeuttiliiton ja jo purkautuneen Suomen Sairaalaopettajataryhdistyksen arkistoista. Sekä Kilpiö (1918-1991) että Luther (1888-1979) toimivat vuonna 1932 perustetun Suomen Sairaalaopettajataryhdistyksen puheenjohtajina. Lukuun ottamatta Lutherin runsaahkoa kirjeenvaihtoa, ei henkilökohtaista aineistoa ole säilynyt paljon kummaltakaan. Sen verran kuitenkin selviää, että molempia kiinnostivat käsityöt, toimintaterapia ja näiden kahden yhdistäminen. Bärbi Luther oli lisäksi jäsenenä Suomen Lastentarhaopettajataryhdistyksessä (nyk. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto) ja Pirkko Kilpiö Käsityönopettajayhdistyksessä (nyk. Tekstiiliopettajaliitto). Luther oli lastentarhaopettaja ja suomalaisen sairaalaopetuksen uranuurtaja, Kilpiö puolestaan toimi työterapeuttina entisessä Kivelän sairaalassa mielenterveyskuntoutujien osastolla.

Erityistä huomiota voidaan kohdistaa Lutherille saapuneisiin kirjeisiin ja kortteihin, joita on yhteensä 177 kappaletta. Monet viesteistä ovat sairaalaopettajattarilta, jotkut kuulumisia Saksasta, toiset käsittelevät pöytäkangaspuutilauksia. Huomattava osa, 55 kirjettä ja korttia vuosilta 1938-1972, on laihialaiselta Satakunnan parantolan opettajalta Aino Ollilalta (s. 22.6.1915). Ikäerosta huolimatta Lutherista sukeutuu entiselle oppilaalleen Ollilalle ystävä, jolle hän avautuu monista sairasteluistaan ja uupumuksestaan, sekä uskonnollisuudestaan ja palavasta halustaan auttaa sairaita lapsia. Sekä Ollilan, Bärbin sukulaisten Martha, Agnes ja Erik Lutherin että Karin Cedercreutzin (12.11.1892 - 6.4.1919) vaatimattomat omat aineistot on talletettu Bärbi Lutherin arkistoon.

Aineistoihin voi tutustua oheisista linkeistä:

Kilpiö, Pirkko
http://yksa.fi/100201/158321853329400

Luther, Bärbi
http://yksa.fi/100201/158321870314000