Kansainvälinen museopäivä

17.5.2024

Kansainvälisen museopäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta museoiden yhteiskunnallisesta asemasta. Kansainvälinen museopäivä on järjestetty 18.5. vuodesta 1977 alkaen.

Museo- ja kulttuuriperintöalalla toimivien etuja valvoo Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry, joka aloitti toimintansa Museoalan ammattiyhdistys – Museifackföreningen ry nimellä.

Museoalan ammattiyhdistyksen perustava kokous pidettiin Amos Andersonin taidemuseossa 25.10.1969. Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää ja valvoa jäsentensä palkkausta, työehtoja ja ammatillisia etuja sekä työpaikkademokratian kehittämistä. Ensimmäisinä toimintavuosinaan yhdistys laati kyselyjä, tiedotteita ja lausuntoja sekä osallistui toimikuntiin ja komiteoihin. Vuoden 1970 lopussa valmisteltiin museoiden esimiehille lähetettävää kyselyä koskien museoissa toimivien harjoittelijoiden määrää, heiltä vaadittavaa koulutusta ja vastaajien mielipidettä museotutkinnosta. 1971 yhdistyksen palkkatoimikunta laati Akavalle esityksen kunnan palveluksessa olevien museotyöntekijöiden kuoppakorotuksiksi. Neuvottelukierros tuottikin tulosta ja yhdistyksen tekemä kuoppakorotusesitys tuli hyväksytyksi miltei sellaisenaan. Suomen kaupunkiliitolle lähetettiin 8.12.1972 kunnallisten museovirkojen pätevyysvaatimuksia käsittelevä kirje, jossa pyydettiin tarkistamaan ohjesääntöjä siten, että virkamiesten nimikkeet, palkkaus ja kelpoisuusehdot olisivat vertailukelpoisia kunnallisella sektorilla. Lisäksi kelpoisuusehtojen olisi oltava täsmällisesti muotoiltuja. Yhdistys oli valmis osallistumaan uusien ohjesääntöjen laatimiseen.