Kotitaloutta kansainvälisesti

11.2.2022

International Federation for Home Economics IFHE on kansainvälinen kotitalousalan asiantuntijoiden kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 1908. Sen jäseninä on muun muassa kotitalousopettajien liittoja ympäri maailman. IFHE on alallaan merkittävä kansainvälinen toimija ja sillä on neuvoa antava rooli YK:ssa.

Suomessa toimi valtioneuvoston asetuksella vuodesta 1954 alkaen Suomen kansallinen kotitalousopetuskomitea, joka oli IFHE:n jäsen. Komitean erityinen voimanponnistus oli IFHE:n maailmankongressin eli kansainvälisen kotitalouskongressin järjestäminen Helsingissä 24.-29.7.1972. Helsingin maailmankongressiin osallistui noin tuhat kotitalousalan ihmistä eri puolilta maailmaa. Kansainvälisten asiantuntijoiden esitelmien ohelle Suomen kansallinen kotitalousopetuskomitea oli järjestänyt runsaasti ohjelmaa. Suomen kansallisen kotitalousopetuskomitean toiminta päättyi vuoden 1993 loppuun.

Suomen IFHE-neuvottelukunta perustettiin 12.12.1994. Perustavassa kokouksessa oli mukana edustajat Kotitalousopettajien liitosta, Koti- ja laitostalousalan opettajista, Kotitalouden Kandidaateista ja Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuslinjalta. Neuvottelukunnan tehtäviksi mainittiin vuonna 2000 tiedon välittäminen IFHE:n ja suomalaisen kotitalousalan välillä ja alan kotimaisen verkoston vahvistaminen.

FIN-IFHE-neuvottelukunnan äskettäin järjestetyssä arkistossa on aineistoja sekä Suomen kansallisen kotitalousopetuskomitean että FIN-IFHE-neuvottelukunnan ajalta. Aineistot tarjoavat katsauksen kotitalousalan kansainväliseen toimintaan. Esimerkiksi IFHE:n maailmankongresseista on säilynyt aineistoja kuten luentomateriaaleja, valokuvia ja kongressin järjestämiseen liittyviä asiakirjoja vuoden 1949 Ruotsin Tukholman kongressista aina vuoden 2000 Ghanan Accran kongressiin saakka. Erityisen runsaasti aineistoja on vuoden 1972 Helsingin kongressista. Arkiston luettelotietoihin voi tutustua sähköisessä arkistossa Yksassa ja aineistoja pääsee tutkimaan Toimihenkilöarkiston aukioloaikoina.

Kuva: IFHE:n maailmankongressin avajaiset Bristolissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa 22.7.1968. FIN-IFHE-neuvottelukunnan arkistosta.