Naiset arkistoon -kampanja

8.3.2022

Vain noin 25 % arkistojen henkilöarkistoista on naisten arkistoja.

Naisten puuttuminen arkistoista vääristää kuvaa naisten aktiivisuudesta yhteiskunnallisina toimijoina ja vaikuttajina.

Yksityiset keskusarkistot (YKA) haluaakin lisätä ja kartuttaa naisten osuutta arkistojen kokoelmissa.

Lisää tietoa arkistojen omilta kotisivuilta ja osoitteesta, http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/

Nyt muutamme tulevaisuuden kuvan menneisyydestä!

Lisää naisia arkistojen kokoelmiin!