Sata vuotta Henkisen Työn Yhtymän perustamisesta

20.4.2022

Henkisen Työn Yhtymä perustettiin 20.4.1922 Suomen Virkailijakeskusliittojen Yhtymän nimellä. Sen tavoitteena oli laajentua kaikkia Suomen henkisen työn tekijöitä yhdistäväksi keskusjärjestöksi. Yhtymän perustajajärjestöjä olivat Virkamiesyhdistysten Keskusliitto, Suomen Kunnallisvirkamiesyhdistysten Keskusliitto ja Suomen Teollisuusvirkailijain Liitto. Suomen Opettajayhdistys liittyi yhdistykseen vielä vuoden 1922 aikana, Suomen yksityiskoulunopettajain liitto vuoden 1924 alusta lähtien ja Suomen Sanomalehtimiesliitto vuonna 1927.

Henkisen Työn Yhtymän toiminta keskittyi tiedotukseen, henkisen työn tekijöiden järjestäytymisen edistämiseen sekä eduskuntavaaleissa vaikuttamiseen. Sen sijaan yhdistys ei osallistunut aktiivisesti esimerkiksi virkamiesten palkkavaatimusten ajamiseen. 1920-luvulla yhdistyksen toiminnassa sai huomiota erityisesti kysymys henkisen työn tekijöiden verotuksesta, 1930-luvun alussa taas henkisen työn tekijäin työttömyys. Kansainvälisten yhteyksien luominen oli myös tärkeä osa Henkisen Työn Yhtymän toimintaa. Vuodesta 1930 alkaen yhdistys julkaisi omaa Henkinen Työ - Intellektuellt Arbete -aikakauslehteä.

Vuonna 1942 Henkisen Työn Yhtymä, Liikevirkailijain Keskusvaliokunta sekä näiden ulkopuoliset opettajajärjestöt perustivat Toimihenkilöjärjestöjen Keskusvaltuuskunnan. Keskusvaltuuskunta päätti uuden keskusjärjestön perustamisesta Henkisen Työn Yhtymän ja Yksityisvirkailijain Keskusjärjestön tilalle. Henkisen Työn Keskusliiton perustava kokous pidettiin Turussa 17.5.1944, ja samana vuonna Henkisen Työn Yhtymä lopetti toimintansa.

Vuonna 1956 Henkisen Työn Keskusliitto muutti nimensä Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitoksi (TVK). TVK:n toiminta päättyi konkurssiin syyskuussa 1992. Vuoden 1993 aikana suurin osa TVK:n entisistä jäsenjärjestöistä liittyi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon.

Henkisen Työn Yhtymän perustamisen 100-vuotispäivän kunniaksi olemme julkaisseet sähköisessä arkistossa Yksassa yhdistyksen digitoituja pöytäkirjoja vuosilta 1922-1923 ja toimintakertomuksia vuosilta 1923-1927. Niitä pääsee tutkimaan oheisista linkeistä. Jos haluat tutkia muita Henkisen Työn Yhtymän aineistoja, ota yhteys Toimihenkilöarkiston henkilökuntaan. Osa aineistoista on saatavana sähköisenä ja muita voi tulla tutkimaan paikan päälle Toimihenkilöarkistoon.

Pöytäkirjat: https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/130820990463000/

Toimintakertomukset: https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/133179892006900/

Kuva: Henkisen Työn Yhtymän 20-vuotisjuhla vuonna 1942.