Yhteistyötä, järjestöpolitiikkaa ja fuusioita – Simo Komulaisen henkilöarkisto järjestetty tutkimuskuntoon

2.9.2021

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Simo Komulainen (2.12.1950—19.9.2009) teki uran työmarkkinatoimittajana ja järjestötoimitsijana eri ammattijärjestöissä. 

Simo Komulainen opiskeli Työväen Akatemiassa ja suoritti toimittajatutkinnon Tampereen yliopistossa, jossa hän jatkoi opintojaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja vuonna 1986 lisensiaatiksi. Hän toimi Suomen Sosialidemokraatin työmarkkina- ja poliittisena toimittajana vuodesta 1978 alkaen. Hän kirjoitti myös artikkeleja eri järjestölehtiin Demon Oy -artikkelipalvelun kautta, jonka toimituspäällikkö hän oli. Lisäksi Komulainen teki ammattijärjestöjen historiikkeja.

Järjestötoimitsijauransa hän aloitti Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton tiedotuspäällikkönä ja päätoimittajana vuonna 1989. Vuosina 1990–1992 Komulainen toimi TVK:n järjestöpäällikkönä, vt. tiedotuspäällikkönä ja TVK—TOC-lehden päätoimittajana. Hän siirtyi SAK:n projektisihteeriksi vuosiksi 1992–1993. Sen jälkeen hän toimi Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) järjestösihteerinä vuosina 1994–2004, LTOL:in tiedottajana ja Hanna-lehden päätoimittajana 2004–2008 sekä vuodesta 2008 vuoteen 2009 OAJ:n Opettaja-lehden toimittajana.

Simo Komulaisen arkisto sisältää muun muassa Komulaisen artikkeleita ja puheita sekä hänen keräämänsä lehtileikekokoelman, joka on järjestetty aiheittain Komulaisen aloittaman työn mukaisesti. Aineistot ajoittuvat pääasiassa 1980-luvun alusta 1990-luvun loppuun.

Simo Komulaista kiinnosti erityisesti toimihenkilöiden asema ammattiyhdistysliikkeessä sekä yhteistyö palkansaajakeskusjärjestöjen ja eri liittojen välillä. Palkansaajajärjestöjen toiminnallinen ja rakenteellinen yhteistyö olikin myös hänen lisensiaattityönsä aiheena. Hän seurasi tiiviisti järjestökentän muutoksia, järjestöpolitiikkaa ja järjestöjen välisiä suhteita sekä fuusioita ja liittoumia, joilla järjestöt tavoittelevat enemmän voimaa. Komulainen tutki myös mahdollisuuksia organisoida koko ammattijärjestökenttä uudella tavalla. Näitä teemoja Komulainen käsittelee artikkeleissaan.

Aiheittain järjestetyistä aineistokokonaisuuksista eri sarjoina on akavalaista, STTK:laista, TVK:laista ja SAK:laista ammattijärjestötoimintaa koskevat kokonaisuudet. Aineistot kuvaavat ammattiyhdistysliikkeen ajankohtaisia tapahtumia henkilövalinnoista lakkoihin ja järjestörajakysymyksiin. SAK:laisesta liikkeestä nostetaan erityisesti esiin SAK:laiset toimihenkilöt.

Komulainen oli kiinnostunut yhteistyöstä ja järjestösuhteista ammattiyhdistysliikkeen eri tasoilla. Palkansaajakeskusjärjestöjen eli neljän (myöhemmin kolmen) koplan toimintaa koskeva kokonaisuus valottaa, minkälaisissa kysymyksissä palkansaajajärjestöt ovat löytäneet yhteisen sävelen ja toisaalta, millaisissa kysymyksissä on ollut erimielisyyttä. Toimihenkilöjärjestöjen yhteistyötä koskeva kokonaisuus puolestaan dokumentoi useiden vuosien ajan käytyä keskustelua toimihenkilöliikkeen ”eheyttämisestä” yhteiseen keskusjärjestöön, TAK:iin. Arkisto tarjoaa tietoa myös yksittäisten liittojen välisestä yhteistyötä, esimerkiksi Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton ja Teknisten liiton pitkäaikaisesta yhteistyöstä, joka johti lopulta yhdessä Rakennusteknisten Ammattiliiton ja Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finlandin kanssa yhteiseen fuusioon Toimihenkilöunioniksi, jonka seuraajana on ammattiliitto Pro. Keskusjärjestörajat ylittävää yhteistyötä koskee myös virkamiesjärjestöjen yhteistyö -kokonaisuus, johon on koottu muun muassa Postiliiton ja Postivirkamiesliiton yhteistyötä koskevia leikkeitä.

Arkisto on mielenkiintoinen tarjotessaan monipuolisen katsauksen ammattiyhdistysliikkeen toimintaan ja työmarkkinapolitiikkaan. Sen ehkä kaikkein keskeisin anti on toimihenkilöiden järjestäytymistä ja ammattiyhdistysliikkeen eri järjestöjen välisiä suhteita, yhteistyötä ja jännitteitä ilmentävissä aineistossa. Arkisto tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusaineiston ammattiyhdistysliikkeen rakenteesta, merkityksestä ja visioista kiinnostuneelle tutkijalle.

Simo Komulaisen arkisto on lukuisten muiden arkistonmuodostajien ohella tutkittavissa Toimihenkilöarkistossa ja sen luettelotietoja pääsee selaamaan sähköisessä arkistopalvelussamme.